Möckelnföretagen

Möckelnföretagen

Hemsida

Möckelnföretagen utvecklar, medverkar i och driver projekt i Östra Värmland för ökad konkurrenskraft, skapar medverkan och tillväxt bland medlemsföretagen i Östra Värmland.

Eftersom mycket händer på möckelnföretagen så är hemsidans fokus på nyheter och evenemang och att tydligt visa upp dessa samt att man enkelt kan administrera dem. Med på hemsidan finns även funktionen för att söka efter varor, tjänster och företag bland medlemmarna.

Liknande inlägg