Västra Bergslagens Industriförening

VBIF

Hemsida

Västra Bergslagens Industriförening

När Bofors delades på 80/90-talet försvann mycket av den gemensamma kontakten mellan många av industriföretag som tillsammans tidigare utgjorde Bofors. VBIF verkar som det nya bandet mellan företagen, ett forum för gemensamma frågor som hjälper dessa företag utvecklas tillsammans för framtiden.

Liknande inlägg